خانه / ۱۳۹۸ / مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۸

اجرای برنامه ۳ روز کمیته فنی کانون کوهنوردان به قله علم کوه

اجرای برنامه ۳ روز کمیته فنی کانون کوهنوردان به قله علم کوه . ۲۸.۲۹.۳۰ تیرماه ۹۷ حرکت از وانداربن به سر چال وبعد به قله سیاکوک و رستم نیش وکلاه هو  و کورماکوه و برگشت به واندربن  

توضیحات بیشتر »