خانه / روابط عمومی / آیین نامه داخلی

آیین نامه داخلی

آیین نامه اجرایی کارگروه روابط عمومی

 

کلیات : کارگروه روابط عمومی از زیر مجموعه های کانون کوهنوردان گیلان بوده که شرح وظایف به همراه تشکیلات کارگروه ، نحوه برگزاری جلسات و سایر  موارد  مرتبط  به  شرح مواد زیر است :

1- شرح وظایف کارگروه روابط عمومی :

–  ایجاد مرکزی جهت برگزاری جلسات منظم وسایر همایش ها با هدف برقراری هماهنگی وتبادل آرا بین کوهنوردان.

– اشاعه وتبلیغ ارزشهای انسانی واجتماعی ورزش کوهنوردی.

– تلاش در راستای اطلاع رسانی وتبلیغ برنامه ها واهداف  کانون از طریق  تهیه برشور ، پوستر و   درصورت لزوم انتشار نشریه وایجاد پایگاه رسمی اینترنتی برای کانون .

– ارسال مکاتبات ، برقراری ارتباط وایجاد هماهنگی با گروههای عضوکانون وسایر گروههایی که  تمایل به عضویت در کانون دارند.

– ارتباط با نهاد ها وادارات مرتبط در صورت لزوم.

– ایجاد بایگانی منظم از مکاتبات کانون ، تشکیل پرونده گروههای عضو واعضای آزاد و صدور کارت عضویت کانون وحفظ ونگهداری اسناد.

– برنامه ریزی جهت استفاده از دفتر کانون توسط گروههای عضو یا کارگروههای مختلف، با اولویت کارگروهها وهیات مدیره وشورای عمومی.

2- تشکیلات کارگروه روابط عمومی :

2-1- در ابتدا هیات مدیره کانون از مسئولین روابط عمومی گروههای عضو یا نماینده دیگری از آن گروهها –به همراه معرفی نامه کتبی از گروه – جهت انتخاب نفرات لازم  برای همکاری در آن کارگروه دعوت بعمل می آورد. مطابق نیاز کمیته از میان افراد دعوت شده (که عضو کانون باشند) نفرات کارگروه روابط عمومی انتخاب می شود. همچنین مسئول کارگروه روابط عمومی برای صدور حکم به هیات مدیره معرفی می شود. 

تبصره یک : در صورت نیاز به استفاده از تخصص افراد خاص مورد نظر کارگروه ، با نظر جمعی کارگروه این افراد نیز می توانند به کارگروه اضافه شوند.

2-2- مسئول کارگروه روابط عمومی پس از پیشنهاد از طرف کارگروه ، توسط هیات مدیره انتخاب وبا حکم کتبی مدیر عامل به این سمت منصوب می گردد. شرکت مسئول کارگروه روابط عمومی در جلسات شورای عمومی الزامیست.

2-3- اعضای منتخب کارگروه حکم کتبی خود را با امضای مسئول آن کارگروه ومهر کانون دریافت می نمایند.

 3- نحوه تصمیم گیری در کارگروه :

3-1- مصوبات کارگروه می بایست به تصویب اکثریت نسبی اعضای کارگروه برسد.

3-2- کلیه تصمیم های کارگروه می بایست مطابق اساسنامه وآیین نامه های کانون بوده و جهت اجرا به تصویب هیات مدیره برسد. تصمیم های  کارگروه  بصورت کتبی  وبا امضای  مسئول کارگروه به هیات مدیره ارسال می گردد. 

3-3- با توجه به مسئولیت حقوقی نشریه وپایگاه اینترنتی کلیه موضوعات ومقالات منتشره     می باید قبل از انتشار به تایید هیات مدیره برسد.

4- نحوه برگزاری جلسات کارگروه :

جلسات کارگروه به فاصله حداکثر دو هفته یکبار برگزار می گردد. در صورت نیاز با اعلام مسئول کارگروه جلسات ویژه برگزار خواهد شد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *