خانه / برنامه فصل گروه ها

برنامه فصل گروه ها

chekad

برنامه فصل بهار ۹۵ گروه کوهنوردی البرز رشت

برای دیدن و دریافت فایل برنامه اینجا کلیک کنید      

 

 

chekad

برنامه فصل بهار ۹۵ گروه کوهنوردی ایران کبیر رشت

برای دیدن و دریافت فایل برنامه اینجا کلیک کنید

 

pezhvak

برنامه فصل بهار ۹۵ گروه کوهنوردی پژواک رشت

برای دیدن و دریافت فایل برنامه اینجا کلیک کنید

       وبسایت: www.pezhvak80.rozfa.com                        

       تلگرام: https://telegram.me/pezhvakrasht                    

 

 

 

تیلار

برنامه فصل پاییز و زمستان ۹۵ گروه کوهنورد تیلار رشت

برای دانلود فایل برنامه اینجا کلیک کنید

                   وبسایت:  www.tilar-sportgroup.com

     تلگرام:   https://telegram.me/groohkohnavarditilar

 

chekad

برنامه فصل بهار و تابستان ۹۵ گروه کوهنورد چکاد رشت

برای دانلود فایل برنامه اینجا کلیک کنید

                           وبسایت: www.chekad-club.ir

 

dorfak

برنامه فصل بهار و تابستان ۹۵ گروه کوهنورد درفک رشت

برای دانلود فایل برنامه اینجا کلیک کنید

 

sepehrgroup72

برنامه فصل پاییز و زمستان ۹۵ گروه کوهنورد سپهر رشت

برای دانلود فایل برنامه اینجا کلیک کنید

                        وبسایت: www.sepehrgroup72.com

                             تلگرام: telegram.me/smgroup

 

kaveh

برنامه فصل بهار ۹۵ گروه کوهنوردی کاوه رشت

برای دیدن و دریافت فایل برنامه اینجا کلیک کنید

 

mardavij

برنامه فصل بهار و تابستان ۹۵ گروه کوهنوردی مرداویج سیاهکل

برای دیدن و دریافت فایل برنامه اینجا کلیک کنید

                                    وبسایت: mardavij.ir

 

 

arm maryan

برنامه بهار ۹۵ گروه کوهنوردی مریان رشت

برای دیدن و دریافت فایل برنامه اینجا کلیک کنید