خانه / تاریخچه کانون / شکل گیری کانون

شکل گیری کانون

  • نگاهي گذرا به شكل گيري كانون

اوايل دهه 70 بود كه كوهنوردي در استان گيلان نسبت به دهه ي گذشته جان تازه اي مي گيرد و گروههاي كوهنوردي با سازمان يابي مناسب بر طبق قوانين و ضوابط تشكيلاتي فدراسيون كوهنوردي شكل گرفته، پروانه فعاليت دريافت مي كنند. تا آنكه در اواخر نيمه اول سال 1373 از طرف هيئت كوهنوردي استان پيشنهاد حركت جمعي به مناسبت روز دانش آموز براي تاريخ 13 آبان همان سال داده مي شود و برنامه ريزي آن را به عهده ي گروهها مي گذارد .در اين برنامه كه عمومي و در منطقه ي للنديز صورت گرفت حدود 800 نفر شركت مي كنند كه با توجه به زمان اجرا و تعداد اندك كوهنوردان آن زمان رقم بالايي به شمار مي رفت . اين صعود و فضاي جامعه آن روز را براي گسترش اين ورزش در منطقه مهيا تر نموده و ابعاد تازه اي بخشيد . اين برنامه كمك زيادي به نزديك كردن اعضاي گروهها به همديگر نمود تا شناخت بيشتري از يكديگر و كوه  و كوهنوردي بدست آورند و همچنين اين تمايل برانگيخته شد كه دست به اجراي برنامه ها ي مشترك جدي تري بزنند كه اولين حركت پس از آن صعود زمستاني به شاه معلم بود كه در 22 بهمن همان سال انجام شد و در زمان خود با توجه به تجربه ي كمتر صعود هاي زمستاني و تجهيزات ضعيف و ابتدايي ، در آن شرايط جوي بي نظير بود.

كانون كوهنوردان گيلان سالها تحت نام گروههاي كوهنوردي و در ادامه جامعه كوهنوردي گيلان اطلاعيه ها ، پرده ها و برنامه هايي به طور مرتب به اجرا در مي آورد و با توجه به رشد كوهنوردي و پيدايش گروه هاي كوهنوردي جديد در شهرستانها اين برنامه ها باز ابعاد گسترده تري مي يافت .تا آنكه گروهها به فكر افتادند سرو ساماني به اين تشكل داده به عنوان يك NGO ورزشي در ثبت آن اهتمام ورزند كه بدين جهت از گروههاي فعال و علاقمند جهت بحث حول اين مسئله و تنظيم اساسنامه دعوت به عمل آمد و نمايندگاني از گروهها انتخاب و جهت چگونگي تدوين اساسنامه ،برنامه ريزي هاي اوليه صورت گرفت و طي ماهها بحث و جلسات متعدد در سال 82-83 پيش نويس اساسنامه به اتمام مي رسد و جهت نظر خواهي به گروهها ارايه و باز پس گرفته مي شود و اساسنامه نهايي تدوين مي گردد ولي در ثبت نهايي و كسب پروانه تاسيس مشكلاتي ايجاد شده و كار ناتمام به همان صورت باقي مي ماند.

اجراي برنامه گرامي داشت خواننده گرانقدر زنده ياد احمد عاشور پور كه برنامه ريزي ها و بحث هاي جدي تر و همه جانبه تري نسبت به برنامه هاي ديگر را پي مي گرفت باعث شد تا ديگر بار ضرورت به ثبت رساندن اين تشكل در سال 87 از نظر نمايندگان گروهها بگذرد كه جلسات منظم خود را پي مي گرفتند. تا جدي تر در اين راستا گام بردارند از جمله نياز هاي محوري جهت پيشبرد اين امر وجود اساسنامه اي جديد بود كه با گذشت 5 سال، اساسنامه قبلي مي توانست با سلايق امروزي همخوان نباشد . لذا جمع 3 نفره اي از نمايندگان گروهها انتخاب، تا ضمن باز خواني اساسنامه قبلي به بازنويسي اساسنامه جديد به پردازند كه پس از آماده شدن پيش نويس آن طي ماهها، دراختيار گروههاي كوهنوردي قرارداده شد تا مورد بررسی قرار گيرد و پس از مدت تعيين شده باز خورد آن در جلسات گروهها انعكاس يابد كه با جمع بندي نهايي كه اينك نام كانون كوهنوردان گيلان را بر خود نهاده بود تدوين نهايي را پشت سر گذاشت. اوايل سال89 بود كه هيات موسس كانون موفق مي شود مجموعه ي مدارك مورد نياز استانداري جهت ثبت را فراهم تا از آن طريق به مراجع ذيربط ارايه نمايد كه در نهايت با پيگيريهاي خستگي ناپذير اعضاي هيات موسس تلاشها به ثمر مي نشيند و پروانه فعاليت در دي ماه سال 1390 از استانداري گيلان دريافت مي گردد .

و پس از آن  ، مراحل اداری آن در اداره ی ثبت شرکت ها انجام پذیرفت و همچنین اولین مجمع عمومی عادی  در تاریخ 5 بهمن سال 91، با شرکت اعضای گروههای زیر مجموعه عضو کانون و اعضای منفرد آن برگزار و اولین هیئت رئیسه کانون انتخاب گردید که در جلسه دوم خود به اتفاق آرا مدیر عامل کانون را نیز انتخاب نمودند.

کانون کوهنوردان گیلان تشکلی است غیر دولتی و غیر سیاسی که می کوشد نماینده ی علایق و خواسته های ورزشی مشترک کوهنوردان گیلان بوده که عمده اهداف آن عبارت خواهد بود از فعالیتهای اجرایی ، آموزشی ، تبلیغاتی فرهنگی  و تحقیقاتی که هرکدام از اهداف دارای بندهایی نیز می باشند که به تشریح وظایف محوله می پردازند که از توضیح دادن آن به جهت عدم تصدی اوقات خوانندگان خود داری می شود.

نوشته شده توسط اقای

  • هدف و دیدگاه تشکیل کانون کوهنوردان 

کوهنوردی ورزش جانهای بیدار ودوستدار طبیعت است.روشی است بی واسطه برای  نزدیکی هر چه بیشتربه خویشتن خویش آنهم در کنار وبا همکاری دیگران و به دور از هر گونه رقابت، تا سببی باشد برای دوستی در میان انسانهایی که خواهان آنند.از این رو بیهوده نیست که در میان تمامی ورزشها اقبال اهل فکر واندیشه به آن بیش از همه بوده بدرستی میتوان آن را فرهنگی ترین ورزش شناخت.

داستان کوهنوردی در گیلان نیز از آنچه در بالا آمد جدا نیست.اگر چه از تاسیس اولین هیات ورزشی آنهم با عنوان هیات کوهنوردی در گیلان وصعود زنده یاد محمد کوچصفهانی به دماوند نزدیک به هفتاد سال می گذرد و با توجه به ساختار فرهنگی گیلان انتظار میرفت که از آن زمان به بعد شاهد شکوفایی وبالندگی کوهنوردی در گیلان باشیم ، اما بخاطر شرایط محیطی وجغرافیایی کوههای گیلان وهمچنین شرایط سیاسی آن دوره از ادامه فعالیتهای کوهنوردی در گیلان جلوگیری بعمل آمد تا آنجایی که عملا امکان آغاز فعالیتهای کوهنوردی از اوایل دهه هفتاد فراهم شد.دکتر مسعود نظری به ریاست هیات کوهنوردی گیلان منصوب شد و اولین گروههای کوهنوردی در گیلان شکل گرفتند ودر فاصله ای نه چندان طولانی این  گروهها چه از نظر تعداد، چه از نظرگسترش در تمامی شهرستانهای گیلان وچه از نظر کارکرد  فنی کوهنوردی به سطوحی قابل قبول وشایان توجه رسیدند.

اندیشه ایجاد تشکیلاتی مردم نهاد در میان  کوهنوردان گیلان برای همسویی و همگرایی حرکتهای کوهنوردی به موازات رشد کمی و کیفی کوهنوردی نضج  گرفت.اگر چه در طول تاریخ  هیات کوهنوردی از آغاز، در بسیاری مواقع ارتباط  خوبی بین هیات و گروههای کوهنوردی وجود داشته است . اما از آنجایی که این هیات مانند تمامی هیاتهای ورزشی از اجزای رسمی – یا به تعبیری نیمه رسمی بخاطر ارتباط با فدراسیون ورزشی – ودولتی بوده وبطور طبیعی تابع سیاست گذاری نهاد رسمی ورزش ودارای شرح وظایف مختص بخود می باشد، جای خالی نهادی بر آمده ازمیان  کوهنوردان که نمایندگی کننده خواستهای آنان بوده وبتواند با همگرا کردن توان فکری، تجربی و فنی گروههای کوهنوردی وکوهنوردان آزاد زمینه ساز پیشرفت آسانتر کوهنوردی را در گیلان فراهم کند، احساس    می شد. با این تعریف نه تنها تشکیلات مردم نهاد مورد درخواست کوهنوردان در تقابل با هیات کوهنوردی قرار نمی گرفت بلکه در صورت همکاری مناسب، برآیند توان عملی کوهنوردی گیلان در حل مشکلات پیش پای کوهنوردی افزایش می یافت.

بر پایه اندیشه ای اینچنین برخی گروههای کوهنوردی تلاشهای ناپیوسته ای را برای ایجاد هماهنگی درمیان گروههای کوهنوردی گیلان از اواخر دهه هفتاد آغاز کردند.تا سر انجام در سال 86 چند گروه کوهنوردی باسابقه وریشه دار با برگزاری جلسات منظم ومتعدد پایه ریزی اولین تشکل مردم نهاد کوهنوردی بلکه اولین تشکل مردم نهاد ورزشی استان گیلان را با نام کانون کوهنوردان گیلان آغاز کردند.در کنار ایجاد هماهنگی برای رفع مشکلات روزمره بر سر راه کوهنوردی – که هرگز نه اندک و نه کوچک بوده اند – گامهای اول برای ثبت رسمی کانون با برگزاری نشستهای کاری متعدد برای تنظیم اساسنامه وتکمیل مدارک مورد نیاز در اداره امور اجتماعی استانداری گیلان برداشته شد.همچنین به منظور نزدیکی و همدلی بیشتر کوهنوردان وایجاد همگرایی مناسب در میان فرهنگ کوهنوردی گروههای مختلف برگزاری صعودهای فصلی مشترک در دستورکار کانون قرار گرفت . اگر چه فرآیند ثبت رسمی بدلیل پاره ای مشکلات بطول انجامید ، اما با پیگیریهای پیوسته وتداوم کارگروهی در کانون – که خود یکی از بزرگترین دستاوردهای این تشکل به شمار می رود – سرانجام  در میانه های سال 91 کانون کوهنوردان گیلان بعنوان اولین تشکل مردم نهاد ورزشی استان گیلان بطور رسمی به ثبت رسید. نخستین مجمع عمومی کانون مطابق اساسنامه مصوب پس ازنشستهای متعدد با همکاری تمامی گروههای مختلف برای برگزاری هر چه بهتر آن در بهمن ماه سال 91  با دستورکار انتخاب اولین هیات مدیره وبازرس کانون برگزار شد.

آنچه که پس برگزاری انتخابات در پیش روی هیات مدیره ، اعضای فعال کارگروههای کانون و شورای عمومی کانون کوهنوردان بوده است وخواهد بود ، دنبال کردن راهکارهایی است  که به گسترش کیفی وکمی کانون  بیانجامد. اهداف گسترش کیفی  کانون در شرایط  حاضر در چند جمله از این  قرارند؛ فعال سازی وبهبود عملکرد کارگروههای مختلف واستفاده ازتوان وظرفیت گروهها درتمام عرصه های مرتبط با اهداف کانون،تدوین آیین نامه های مور نیاز با استفاده از نظر جمعی اعضا به منظور بهینه سازی وایجاد کارآیی بیشتر آنها بطوری که برای تصویب در مجمع عمومی آینده آماده باشد ، برقراری ارتباط گسترده تر با کوهنوردان واطلاع رسانی مناسب بوسیله راه اندازی پایگاه اینترنتی وانتشار نشریه،ایجاد ارتباط دائمی با گروههای عضو برای استفاده از دیدگاههای آنان در سیاستگذاری های کانون و همچنین اتخاذ راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات مالی بطوریکه زمینه مساعد برای کلیه عملکردهای کانون فراهم گردد.در بخش کمی نیزایجاد ارتباط مناسب با کوهنوردان آزاد وگروههای کوهنوردی گیلان به منظور علاقمند کردن آنان به عضویت در کانون بویژه در شهرستانهای مختلف استان در دستورکار قرار دارد.

هم اکنون 9 گروه کوهنوردی فعال وریشه دار گیلان بطور رسمی عضو کانون بوده و با برخی گروههای دیگر استان نیز ارتباطهای نزدیکی جهت همکاریهای آینده برقرار شده است.امید آن داریم در آینده ای نه چندان دور با جذب هر چه بیشتر کوهنوردان ، کانون را به تشکلی که نماینده خواست ودیدگاه اکثریت عاشقان به کوهنوردی وطبیعت باشد تبدیل نماییم. درهای کانون همواره به روی تمامی کوهنوردان گیلانی بازاست. دستتان را به گرمی می فشاریم.

نوشته شده توسط اقای شهرام دلبری

۲ دیدگاه

  1. سلام آقاشهرام یه زنگ بمن میزنید.خبرنگارخانواده سبزم

  2. سلام.خبرنگارخانواده سبزم.تماس میگیرید09379648913nn1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *